מרכז מורשת בגין

עיצוב ערכות למידה למרכז מורשת בגין בירושלים, עיצוב אריזת לימוד, עיצוב כרטיסיות הפעלה למדריכי המרכז, עיצוב אביזרי לימוד וחוברות הפעלה.

#ערכותלמידה #כרטיסיותלימוד #עיצובאריזה

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square